در مورد ما

Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Online Video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document.

برند های ما

زیربناهای ما

خدمات ما

Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click Online Video, you can paste in the embed code for the video you want to add.

ماشینری ما

گروپ کمپنی های نور قادری مجهز با ماشین آلات استندرد روز دنیا که تماما اتوماتیک در بخش تولیدی نوشابه های غیر الکولی با کیفیت و کمیت های مختلف در سطح کشور فعالیت مینماید.

لابراتوار ما

لابراتوار کنترول کیفیت گروپ کمپنی های نور قادری مجهز با وسایل استندرد جهانی بوده که توسط کدر های مجرب و فنی در تست کیفیت آب معدنی و انواع نوشابه های غیر الکولی فعالیت می نماید.